Översvämning Lagaån Ljungby februari 2020 | Högt vattenstånd i ån Lagan | River Flooding Hydropower

Översvämning Lagaån Ljungby februari 2020 | Högt vattenstånd i ån Lagan | River Flooding Hydropower

Högt vattenstånd rådde i Lagaån februari 2020, vilket bland annat ledde till problem för det lokala vattenkraftverket i Ljungby. Översvämningar uppstod lite här och var, som exempel fick en gångbro i staden stängas av då vattennivån steg långt över den normala. SMHI hade vid tillfället för filmen utlovat än mer nederbörd nästkommande dagar.

OBS! Detta är en återuppladdning av gårdagens film, nu med något förbättrad bildkvalité vid panorering.

✮✮✮ #översvämning #högtvattenstånd #lagaån #riverflooding #hydropower #ljungby

De höga grundvattennivåerna berodde till största del på rikligt med regn under hela hösten och vintern 2019 – 2020. Ljungby kraftstation, som byggdes mellan åren 1908 – 1910, drivs av kommunala bolaget Ljungby Energi.

Filmat i 4K upplösning med mobil.

A river in southern Sweden named Lagan was flooding in late february 2020, causing problems in city of Ljungby among others. A footpath bridge was closed and partially under water. Also the local hydroelectric powerplant had problems with water leaking into the building. Flooding was mainly caused by frequent heavy rain the whole autumn and winter in the region. When this video was made the weather forecast indicated even more rainfall the following days.

The hydroelectric powerplant in this video is very old, it was built between year 1908 – 1910 and is operated by company “Ljungby Energy”. It features one Kaplan turbine and three Francis turbines and has a maximal power output of 1,6 MW. Yearly production is around 8 500 MWh.

Read more about the river Lagan at Wikipedia:

Captured in 4K resolution with mobile phone.

▶ Subscribe to my channel: Stuff on Wheels

© Copyright Stuff on Wheels,